Dansk - English
Facebook logo
Beskyttelse af personlige oplysninger
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER – ERP HJEMMESIDE – COOKIEPOLITIK

Velkommen til ERP Danmarks hjemmeside http://www.erp-recycling.dk/. ERP er en kollektiv ordning, der håndterer udtjente batterier samt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

Betingelser for brug af hjemmesiden.

 Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du samtidigt betingelserne for anvendelse af siden. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer fra tid til anden uden forudgående varsel. Det er dit eget ansvar med regelmæssige mellemrum at holde dig opdateret om vores betingelser, som gælder, når de fremgår af hjemmesiden. Dit fortsatte brug af hjemmesiden gælder som accept af, at du har læst, forstået og accepteret disse betingelser.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Retten til fortrolighed og beskyttelse af personlige data er nogle af ERP’s topprioriteter både på europæisk og nationalt niveau. Nedenfor angives de grundprincipper, som ERP lægger vægt på med hensyn til beskyttelse af personlige data.

Vi gemmer og behandler data som identificerer dig, eller som kan bruges til at identificere dig, hvilket indbefatter navn, adresse, e-mail, bruger IP adresse, hvor denne ikke er slettet eller anonymiseret samt telefonnummer. Denne information bliver registeret, når du bliver medlem, eller kontakter os på anden vis.

Personlige data indsamlet af ERP Danmark er genstand for databehandling med henblik på at kunne udføre kundeadministration inklusive salg, marketing, vedligeholdelse og support til de ydelser ERP tilbyder. Der påhviler ikke nogen forpligtelse til at oplyse data til ERP Danmark. Personlige data indsamlet via ERP’s hjemmeside kan gives videre af ERP til andre selskaber i ERP gruppen inden for og uden for den europæiske union. Selskaberne i ERP gruppen har implementeret interne procedurer for at sikre, at dine personlige data bliver beskyttet bedst muligt.

Fra tid til anden kan ERP’s revisorer eller underleverandører, som har behov for denne viden få adgang til informationen for at sikre, at vi overholder de kontraktlige forpligtelser, som vi har over for vores kunder.

I henhold til reglerne om databeskyttelse, har du ret til at få adgang til samt korrigere personlige oplysninger. Hvis der er en gyldig grund kan du også nægte, at dine personlige data bliver behandlet.

  1. ERP’s cookiepolitik

Cookies er små flytbare datafiler, som placeres på din computer, når du besøger vores hjemmeside. De gemmes på din computer, tablet eller smartphone og gemmer dine præferencer såsom login, sprog, fontstørrelse og andre foretrukne visninger i løbet af et givent tidsrum, således at du ikke skal indtaste dem næste gang du besøger hjemmesiden eller browser fra en side til en anden.

Vores hjemmeside anvender cookies for at kunne skelne dig fra andre brugere af siden. Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du besøger siden og hjælper os med at forbedre den. Vi beder dig acceptere vores cookiepolitik, første gang du besøger vores hjemmeside. Derefter accepterer du vores anvendelse af cookies i henhold til nedenstående betingelser.

Vi anvender følgende cookies:

  • PHPSESSID

Denne cookie gemmer dine detaljer, når du har besøgt hjemmesiden, hvilket gør os i stand til at identificere dig som bruger således, at du kan logge dig ind på hjemmesidens sikrede medlemsafsnit.          

  • Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz)

Denne cookies gør det muligt for os at genkende og tælle antallet af besøgene samt at se, hvorledes de besøgende bevæger sig på hjemmesiden. Derved kan vi forbedre hjemmesiden f.eks. ved at sørge for at brugerne hurtigt og nemt finder, hvad de leder efter.

Det er meget nyttigt for os

at kunne analysere vores besøgendes færden

at kunne anslå antal besøgende

at genkende dig når du vender tilbage til hjemmesiden

Cookies bruges kun til at føre statistik over besøgende og for at gøre det muligt for dig at bruge hjemmesiden på den mest effektive måde. Denne cookie relaterede information bruges ikke til at identificere dig personligt.

Det kan forekomme, at en evt. tredjepart f.eks. en leverandør af eksterne ydelser såsom webtrafikanalyser kan gøre brug af cookies, hvilket vi ikke kan kontrollere. Disse cookies er for det meste af analytisk eller kommerciel karakter. Det skal dog understreges, at vi ikke videregiver cookierelateret information til tredjepart.

Håndtering af cookies

Du kan vælge at sætte din computer op til at advare dig, hver gang en cookie bliver sendt, eller du kan vælge at slå advarslen fra, blokere den eller slette alle cookies. Dette gøres i indstillingen i din browser eller via www.aboutcookies.org. Hvis du vælger at slette eller slå vores cookies fra, er det muligt, at du ikke vil kunne komme ind på visse områder af vores hjemmeside.

Hvis du ikke vil kunne spores via Google Analytics, når du besøger diverse hjemmesider gå til

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

  1. 2.       Immaterielle rettigheder og forpligtelser

I henhold til gældende lovgivning om immaterielle rettigheder tilhører denne hjemmeside samt dets indhold (varemærker, tegninger, billeder, tekst, patenter, copyrights, databaserettigheder etc.) udelukkende ERP eller en evt. tredje part, som måtte have givet ERP tilladelse til denne anvendelse. En bruger har ikke ret til at reproducere, kopiere, udbrede eller på anden måde anvende indholdet på hjemmesiden uden forudgående skriftligt samtykke fra ERP. Det er tilladt at besøge og printe papirkopier af materialet på hjemmesiden, hvis det udelukkende er til eget ikke-kommercielt og lovligt brug.

Hvis du vælger, eller hvis du har en brugeridentifikationskode, password eller anden information som led i vores sikkerhedsprocedure, skal sådan information anvendes fortroligt og må ikke videregives til tredjepart.

Med undtagelse af den særlige sektion for medlemmer og personlige data som beskrevet under sektion 1., vil materiale, som du lægger på vores hjemmeside blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært, og vi har ret til at anvende, kopiere, distribuere og videregive til tredjepart sådant materiale til det formål, vi måtte ønske.

De data, som vores medlemmer indtaster i den særlige medlemssektion i henhold til en underskrevet medlemsaftale, vil blive behandlet fortroligt. De samme gælder for vores forretningspartnere, som har en underskrevet aftale indeholdende fortrolighedskriterier.

  1. 3.       Ansvarlig brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside, dens faciliteter eller tjenester må ikke anvendes til ulovlige formål, eller til formål som ikke er tilladt i henhold til de beskrevne betingelser. Hjemmesiden må ikke anvendes på en måde, som kan ødelægge eller overbelaste den eller dens faciliteter, og siden må ikke anvendes på en måde, som kan skade andres brug af siden. Andre hjemmesider må ikke linke til hjemmesiden uden forudgående skriftlig accept.

Når der gøres brug af den funktion, som gør det muligt at lægge materiale på hjemmesiden eller få kontakt med andre brugere, skal sådant materiale være i overensstemmelse med vores politik vedrørende ansvarlig brug af hjemmesiden. Der må således ikke publiceres materiale af usømmeligt, uanstændigt eller pornografisk karakter. 

Hjemmesiden må ikke misbruges ved forsætligt at inficere den med virus eller andet materiale af teknisk skadelig karakter. Det er ikke tilladt at forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden eller serveren der hoster hjemmesiden. Forsøg herpå vil blive anmeldt til de respektive ansvarlige myndigheder.

Vi har til enhver tid ret til at blokere en brugers adgang, eller til at annullere brugeridentifikationskode eller password, uanset om det er brugervalgt eller tildelt af ERP, hvis vi skønner, at du som bruger har overtrådt betingelserne for brug af vores hjemmeside.

Alle øvrige rettigheder forbeholdes.

  1. 4.       Ansvar for brug af hjemmesiden

Brug af hjemmesiden sker på eget ansvar, og ERP kan ikke drages til ansvar eller hæfte for et eventuelt tab eller en skade opstået i forbindelse med din anvendelse af hjemmesiden.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i hjemmesidens indhold uden forudgående varsel.

Vi påtager os intet ansvar over for tredjepart for rigtigheden af indlæg og andet materiale lagt på hjemmesiden af andre brugere. Vi forbeholder os ligeledes ret til at fjerne sådant materiale, hvis det ikke overholder ERP’s normer for ansvarligt indhold.

  1. GÆLDENDE RET

Eventuelle tvister eller krav (også ikke-kontraktlige), som måtte opstå med baggrund i ovennævnte betingelser samt andre anliggender i relation til hjemmesiden, er underlagt dansk ret.

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte ERP Danmark på nedenstående adresse:

Lindholm Havnevej 31, DK-5800 Nyborg, Tel: + 45 63330028