Dansk - English
Facebook logo
Nationalt medlem
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Nationalt medlemsskab sikrer overholdelse af producentansvaret i et givent land. 

Som følge af lokale forskelle i anvendelsen af EU-direktivet, bliver du nødt til at underskrive en national aftale om medlemskab, for hvert land du opererer i.

Hvor juridisk muligt, vil ERP handle direkte på vegne af sine medlemmer; ellers vil vi støtte dig i alt, hvad der har med registrering og overholdelse af producentansvaret at gøre.

Medlemsskabet er årligt og fornys automatisk.

Læs ERP Service Portfolio for en komplet liste over vores ydelser, eller vælg et land for at se hvilke ydelser, vi tilbyder der. 

ERP’s Europæiske medlemsskab og Europæiske Services sikrer overholdelse af producentansvaret, hvis du opererer i mere end ét land.

Udfyld formularen eller kontakt os for at få et prisoverslag for et givent land.