Dansk - English
Facebook logo
FV PRODUKTSERVICEYDELSER TIL PRODUCENTER.

ERP tilbyder en komplet pakke til håndtering af FV installationer igennem hele FV installationens livscyklus

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ERP TILBUD TIL PRODUCENTER AF FV PRODUKTER
Vi tilbyder at hjælpe med opfyldelsen af alle de lovmæssige krav som en producent skal overholde, bade lokalt, men også i hele Europa.

ERP KAN TILBYDE:

  • Landespecifikke løsninger målrettet producenter i de enkelte lande
  • Løsninger på tværs af Europas grænser målrettet producenter, der arbejder i mere end et land.

 

Dette inkluderer;

  • Producent og produktregistrering hos nationale myndigheder, B2B, B2C samt dual use
  • Udfærdigelse af al myndighedsrapportering
  • Indsamling og behandling – i henhold til nationale regler

 

ERP tilbyder at håndtere FV installationens komplette livscyklus inklusive:

  • Miljømæssig korrekt indsamling og genanvendelse i WEEE certificerede behandlingsanlæg
  • Styring af hele processen
  • Dokumentation for en sund økonomi
  • • En bred vifte af konsulentydelser

 

Som den eneste kollektive ordning kan ERP tilbyde en paneuropæisk løsning
ERP har det største udbud af konkurrencedygtige og kost-effektive serviceydelser