Dansk - English
Facebook logo
Håndtering af Fotovoltaiske Paneler

ERP tilbyder en komplet pakke, som inkluderer alle elementer i forbindelse med håndteringen af fotovoltaiske paneler (solcellepaneler) igennem hele deres livscyklus. 

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Tilbagetagning af Fotovoltaiske Paneler i Europa

Det nye WEEE direktiv.

ERP tilbyder en komplet pakkeløsning til håndtering af fotovoltaiske (FV) paneler for derved at kunne hjælpe vore kunder med at opfylde kravene i EU’s nye reviderede WEEE direktiv.

I henhold til det nye WEEE direktiv fra 12. august 2014, er det nu lovpligtigt i Europa at genanvende fotovoltaiske paneler og moduler. Derudover er der i medfør af implementeringen af det nye WEEE direktiv i EU’s medlemslande indført producentansvar for fotovoltaiske paneler og moduler, hvilket betyder at brugte fotovoltaiske paneler og moduler skal indsamles og genanvendes af producenten.

Hvad betyder de nye krav for en virksomhed, der producerer fotovoltaiske paneler (FV)?

  • En producent af fotovoltaiske produkter er defineret som og inkluderer følgende: producenter, distributører, virksomheder der videresælger FV produkter, importører af FV produkter eller distance sælgere via f.eks. internet
  • En producent af fotovoltaiske paneler er juridisk forpligtet til at finansiere og sikre indsamlingen af udtjente FV paneler solgt i EU’s medlemslande.
  • Dette gælder også for de andre enheder, som udgør en del af selve FV system installeringen, som f.eks. vekselrettere og apparater til oplagring af energi (batterier og industrielle akkumulatorer)

 

Fra et EU WEEE Direktiv til 28 Nationale Implementeringer

Det europæiske WEEE direktiv er nu officielt implementeret og dermed indført i de enkelte landes nationale lovgivninger i mange af de 28 medlemslande, og lande som Norge of Schweiz følger snart efter.

Der er forskellige myndigheder i de enkelte lande samt lokale regler, som pålægger producenten at følge forskellige rutiner med hensyn til rapportering, tidsfrister og gebyrer.

ERP har stor erfaring på dette område og har vi har tillige en paneuropæisk platform, som sikrer, at vi til enhver tid har den nødvendige information til en problemfri overholdelse af producentansvaret på vegne af vore kunder.

ERP tilbyder rådgivning samt en komplet national og europæisk kost-effektiv løsning til overholdelse af producentansvaret for FV produkter.

FOR YDERLIGERE INFORMATION: