Dansk - English
Facebook logo
REACH og RoHS
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Viden om kemikalielovgivning

Viden om lovgivningen er en del af Landbell Groups DNA, og vi har indsamlet omfattende viden om dette område. Landbell Group har oprettet et team, der har fokus på dette. Teamet benytter sig af interne og eksterne ressourcer, og en intern vidensdatabase er ved at tage form.

Vi har indsamlet viden om kemikalielovgivning verden over (f.eks. REACH og RoHS) i det seneste årti. Dette omfatter blandt andet opfølgning på lister over stoffer (forbud, godkendelse, rapportering), som er blevet et uundgåeligt krav for virksomheder over hele verden.

REACH

 • Har indvirkning på både kemikalier og produkter (f.eks. en stol, en pc, en mobiltelefon osv.).
 • Kemikalier, der produceres i eller importeres til EU i mængder på over 1 ton, skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
 • Målrettet vurdering af registrerede stoffer.
 • Forhåndsgodkendelse af brug af særligt problematisk stof (Substance of Very High Concern – SVHC).
 • Målrettet begrænsning af brug af visse stoffer.
 • Alle fremstillede stoffer, der importeres som de er, i en blanding eller i et produkt.

RoHS

 • Hjælp til håndtering af restriktioner på farlige stoffer i elektronisk og elektrisk udstyr
 • Begrænsning af tilstedeværelsen af visse stoffer i elektronisk og elektrisk udstyr
 • Lovgivning om CE-mærkning med betydelige konsekvenser for virksomheder, der sender elektronisk og elektrisk udstyr på markedet (f.eks. RoHS-dokumentation).
 • Hjælp til håndtering af transportlovgivning på verdensplan.
 • Hjælp til klassificering og mærkning uden for EU – selvom de fleste lande bruger GHS som grundlag, er der forskelle i kravene til den faktiske anvendelse rundt omkring i verden.
 • Hjælp til toksikologisk vurdering og rådgivning vedrørende anvendelse af kemikalier og sikkerhed på arbejdspladsen.