Dansk - English
Facebook logo
 
 • Et Wake-up Call

  I 1988 udarbejdede EU-Kommissionen det første direktiv for på sigt at minimere de miljømæssige konsekvenser af WEEE, fremme genanvendelse og reducere ressourceforbruget. Direktivet indførte begrebet producentansvar, hvor producenter og importører er ansvarlige for deres produkter, selv i slutningen af produkternes livscyklus.

 • Fra idé til virklighed: ERP

  European Recycling Platform (ERP) blev oprettet som den første paneuropæiske kollektive ordning for indsamling og genanvendelse af elektronisk affald. Senere kom også batterier og emballage til.

 • WEEE direktivet
  EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr blev vedtaget den 27. januar 2003.  Producenterne skulle finansiere affaldshåndtering og skabe incitamenter til øko-design.; harmonisering af nationale foranstaltninger og etablering af minimumsstandarder for håndtering af WEEE; bevarelse af ressourcerne og fremme af bedste praksis samt omlægning af WEEE fra affaldsdepoter og forbrændingsanlæg.
 • En innovativ løsning: ERP
  ERP er med til at gennemføre de principper, der er fremsat af EU WEEE-direktivet: integrere produktet end-of-life i konjunkturforløbet; lave omkostninger på overholdelse af producentansvaret, samtidig  med at der ikke gåes på kompromis med kvaliteten, vi har indflydelse på europæisk og national lovgivning for at sikre konkurrence hos de kollektive ordninger samtidig med at fremme princippet producentansvaret. 
 • ERP åbner kontorer i Østrig og Irland

  In august 2005 åbnede ERP kontor i Østrig (Wien) og Irland (Dublin).

 • Batteridirektivet og nye lokale kontorer

  EU-batteridirektiv trådte i kraft i september 2006. Det forbyder distribution af batterier med høj kviksølv samt indhold af cadmium og opfordrer til genbrug af batterier, akkumulatorer og lignende affald for at minimere deres indvirkning på miljøet. ERP åbnede kontorer i Spanien (Feb); Tyskland (mar), Finland og Danmark (apr); Portugal (aug), Polen (Sept) og Frankrig (Nov).

 • ERP England åbner kontor

  In July 2007, åbner ERP deres første lokale kontor i England (London).

 • ERP starter op i Italien og begynder at genanvende Batterier

  I februar 2008, åbnede ERP kontor i Italien (Milano).

  I september 2008, kunne ERP tilbyde tilbagetagning af batterier.

   

 • ERP starter starter op i Norge

  I January 2011, åbnede ERP eget kontor i Norge (Drammen). 

 • ERP starter op i Slovakiet

  I september 2012, startede ERP i Slovakiet (Bratislava).

 • ERP i dag

  ERP tilbyder i øjeblikket overholdelse af producentansvaret for WEEE, batterier og emballage i 40 lande.

 • test

  testo testo 

 • 2014 test

  testo testo 

 • 2013 ERP i dag

  ERP tilbyder i øjeblikket overholdelse af producentansvaret for WEEE, batterier og emballage i 40 lande.

 • 2012 ERP starter op i Slovakiet

  I september 2012, startede ERP i Slovakiet (Bratislava).

 • 2011 ERP starter starter op i Norge

  I January 2011, åbnede ERP eget kontor i Norge (Drammen). 

 • 2008 ERP starter op i Italien og begynder at genanvende Batterier

  I februar 2008, åbnede ERP kontor i Italien (Milano).

  I september 2008, kunne ERP tilbyde tilbagetagning af batterier.

   

 • 2007 ERP England åbner kontor

  In July 2007, åbner ERP deres første lokale kontor i England (London).

 • 2006 Batteridirektivet og nye lokale kontorer

  EU-batteridirektiv trådte i kraft i september 2006. Det forbyder distribution af batterier med høj kviksølv samt indhold af cadmium og opfordrer til genbrug af batterier, akkumulatorer og lignende affald for at minimere deres indvirkning på miljøet. ERP åbnede kontorer i Spanien (Feb); Tyskland (mar), Finland og Danmark (apr); Portugal (aug), Polen (Sept) og Frankrig (Nov).

 • 2005 ERP åbner kontorer i Østrig og Irland

  In august 2005 åbnede ERP kontor i Østrig (Wien) og Irland (Dublin).

 • 2004 En innovativ løsning: ERP
  ERP er med til at gennemføre de principper, der er fremsat af EU WEEE-direktivet: integrere produktet end-of-life i konjunkturforløbet; lave omkostninger på overholdelse af producentansvaret, samtidig  med at der ikke gåes på kompromis med kvaliteten, vi har indflydelse på europæisk og national lovgivning for at sikre konkurrence hos de kollektive ordninger samtidig med at fremme princippet producentansvaret. 
 • 2003 WEEE direktivet
  EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr blev vedtaget den 27. januar 2003.  Producenterne skulle finansiere affaldshåndtering og skabe incitamenter til øko-design.; harmonisering af nationale foranstaltninger og etablering af minimumsstandarder for håndtering af WEEE; bevarelse af ressourcerne og fremme af bedste praksis samt omlægning af WEEE fra affaldsdepoter og forbrændingsanlæg.
 • 2002 Fra idé til virklighed: ERP

  European Recycling Platform (ERP) blev oprettet som den første paneuropæiske kollektive ordning for indsamling og genanvendelse af elektronisk affald. Senere kom også batterier og emballage til.

 • 1998 Et Wake-up Call

  I 1988 udarbejdede EU-Kommissionen det første direktiv for på sigt at minimere de miljømæssige konsekvenser af WEEE, fremme genanvendelse og reducere ressourceforbruget. Direktivet indførte begrebet producentansvar, hvor producenter og importører er ansvarlige for deres produkter, selv i slutningen af produkternes livscyklus.