Dansk - English
Facebook logo
Cirkulær økonomi
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

European Recycling Platform (ERP) hjælper med den industrialiserede verdens overgang fra lineær økonomi til cirkulær økonomi med deraf følgende besparelser på omkostninger og ressourcer

I industrialiseringens gyldne tidsalder fremstillede vi ting, som vi brugte og derefter smed væk. Dette kaldes lineær økonomi. Men nu hvor det er gået op for menneskeheden, at planeten kun har begrænsede ressourcer og plads til affald, har begrebet cirkulær økonomi i stigende grad vundet indpas.

I denne type økonomi genbruger vi materialer som en del af en ubrudt cyklus. Brugte batterier bliver til nye batterier eller til vaske i rustfrit stål, autoværn eller skibe. Det betyder, at vi sparer ressourcer, og eventuelle materialer, der ikke kan genbruges, bliver bortskaffet på en miljøvenlig måde.

Elektrisk og elektronisk affald er nu den hurtigst voksende affaldskategori i EU. Det er her, Landbell Group, som er den førende leverandør af ydelser og konsulentbistand i forbindelse med miljøspørgsmål og overholdelse af lovkrav, kan hjælpe alle typer af virksomheder med at overholde lovgivningen inden for genbrug på en enkel og omkostningseffektiv måde. Nu er alle i Europa, der sender produkter og emballage på markedet, forpligtede til at overholde lovens krav om at sørge for og finansiere tilbagelevering og korrekt afskaffelse af produkterne, når de skal skrottes.

Denne proces er omfattende og kræver specialistviden. ERP (European Recycling Platform), som er en del af Landbell Group, håndterer processen for virksomheder overalt i Europa. ERP er den eneste tværeuropæiske organisation, der tilbyder retursystemer til affald og elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier og emballage i mere end 32 lande, foruden en omfattende service med konsulentbistand og software til den cirkulære økonomi.

Når man skal være på forkant med udviklingen inden for bæredygtige affaldsløsninger, er det nødvendigt at tænke ud af boksen. Det er lige præcist, hvad ERP gør gennem deltagelse i den årlige uddeling af prisen Green Alley til vinderen af en konkurrence for iværksættere, hvis arbejde fokuserer på cirkulær økonomi og på at gøre affald til en ressource.

”Med denne pris støtter ERP forskning, der gør en forskel for miljøet” siger Martin Therkelsen fra ERP. ”Green Alley leverer et netværk, som kan danne grobund for innovative løsninger. Det lyder sofistikeret, men det drejer sig mest om sund fornuft.”