Dansk - English
Facebook logo

Alle spiller en rolle.

 

who1

Forbrugeren har pligt til:

 • At indsamle og sortere affald
 • At anbringe brugte batterier i dertil indrettede beholdere
 • At aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr på genbrugspladsen
 • At købe miljøvenlige produkter

 

who2

Producenten har pligt til:

 • At overholde kravet om producentansvar
 • At sørge for at omkostningen til genanvendelse er indeholdt i produktets pris
 • At deklarere produceret/importeret produkter
 • At overholde alle lovkrav ved medlemskab af en kollektiv ordning som f.eks. ERP

 

who4

Forhandleren har pligt til:

 • Kun at købe produkter fra ansvarlige importører og producenter
 • Hjælpe forbrugeren til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier korrekt
 • Høje forbrugerens kendskab til miljø genindvending

 

who4

De lokale myndigheder har pligt til:

 • At fremme genindvinding af husholdningsaffald
 • At stille indsamlingspladser til rådighed for udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier
 • At udbrede kendskabet til genanvendelse
 • At organisere undervisning sammen med skoler, producenter og kollektive ordninger

 

who4

Kollektive ordninger har pligt til:

 • At varetage producentens lovmæssige forpligtelser
 • At organisere indsamling og behandling af affald
 • At sortere affald med henblik på genbrug og genvinding
 • At optimere cyklus for genanvendelse
 • At organisere miljødage for at udbrede kendskabet til genanvendelse