Dansk - English
Facebook logo
Medlemsfordele
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Vores mål er at levere bæredygtige, skræddersyede tjenester af høj kvalitet til de mest konkurrencedygtige priser.

KVALITET OG EKSPERTISEVi tilbyder vores kunder de mest omkostningseffektive indsamlingsordninger af højeste kvalitet. Vores unikke netværk, ressourcer og kompetencer er grobund for innovation, effektivitet, kvalitet og lydhørhed over for vores kunder. Vi forsyner vores kunder med de bedste løsninger til den lavest mulige pris.
SKRÆDDERSYEDE LØSNINGERVi tilbyder en bred vifte af specialtilpassede og skræddersyede indsamlingsordninger udformet med henblik på at opfylde vores kunders mindste behov. Alle vores løsninger er baseret på effektivitet, gennemsigtighed og strømlinede processer.
VI DÆKKER HELE EUROPAVi tilbyder en omfattende portefølje af indsamlingsordninger, der sikrer overholdelse af producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og emballage i hele Europa. Vi er den eneste organisation, der tilbyder indsamlingsordninger, som dækker hele Europa, og vores udvalg af tjenester er det bredeste på markedet. Vores europæiske løsninger sikrer enkelhed (fast kontaktperson og standardiserede tjenester overalt i Europa) og skalerbarhed (mulighed for at udvide tjenesterne efter behov).
BÆREDYGTIGHEDVi videreudvikler og forbedrer løbende vores tjenester. I overensstemmelse med reglerne for producentansvar arbejder vi for at fremme genanvendelse og affaldsminimering. Vi vælger altid den mest hensigtsmæssige og avancerede genvindings- og genanvendelsesteknologi, der er til rådighed, og vi tilstræber altid at reducere vores aktiviteters påvirkning af miljøet.
ERP
LEDELSES-
VÆRDIER