Dansk - English
Facebook logo
Image: Operator working with recycled monitors
Værdier og kvalitet

Vi har opbygget en stærk og solid virksomhed, der er dybt engageret i altid at arbejde for højere kvalitet.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Det er et princip, vi respekterer i alle vores aktiviteter, såvel internt som eksternt, og vi lægger vægt på løbende at forbedre og videreudvikle ERP’s internationalt anerkendte, høje miljømæssige standarder.

Værdier
Vi tager udgangspunkt i vores kunders behov. Vi løser deres problemer og præsenterer dem for nye muligheder, som de måske ellers ikke ville have fået øje på.
Vores værdier er styrende for, hvordan vi driver vores virksomhed og udvikler vores tjenesteydelser:

  • Integritet – vi lægger vægt på integritet og etik
  • Ansvarlighed – vi driver vores virksomhed på en ansvarlig måde og gennemsigtig
  • Innovation – vi har fokus på at finde løsninger og skabe resultater
  • Engagement – vi værdsætter, fremmer og beskytter vores gode navn og rygte
  • Partnerskab – vi er en ansvarlig partner for alle vores kunder og leverandører
  • Alsidighed – vi invitere til, tilbyder og respekterer udfordrende og forskelligartede synspunkter og tilskynder til konkurrence
  • Enkelhed – vi forsøger konstant at forenkle og forbedre alle vores processer, arbejdsgange og aktiviteter.

 

Etisk kodeks
Vi tror fuldt og fast på, at det er helt afgørende at leve op til de højeste etiske standarder. Vores politik for forretningspraksis udtrykker de kerneværdier, vi stræber efter, både som selskab og som enkeltpersoner. 

Kvalitetspolitik
Vi tilbyder et omfattende udvalg af løsninger til ressourcegenvinding og overholdelse af producentansvar, der strækker sig fra efterlevelse af regler til skræddersyede tjenester og rådgivning. Vores kvalitetspolitik er bygget op omkring håndtering af hele affaldsværdikæden med fuldt gennemsigtig sporing. 

Vores datterselskaber har integrerede kvalitetsprocedurer, der er afstemt med vores kernevirksomhed. Overholdelsen af EU’s direktiver om affaldshåndtering. 

Desuden arbejder vi med innovation inden for genanvendelsesteknologier og deltager i partnerskaber med nationale og lokale myndigheder om løsninger, der er miljøvenlige og udviklet specifikt med genanvendelse for øje. 
Læs ERP´s kvalitetspolitik >

Miljøpolitik
ERP er stiftet på overbevisningen om, at
et sundt miljø er forudsætningen for bæredygtig økonomisk vækst. Vores miljøpolitik sikrer, at vi lever op til alle miljømæssige bestemmelser, love og krav i alle vores aktiviteter. Læs ERP´s miljøpolitik >

Valg af og kontrol med forsyningskæden
Vi sørger for omkostningseffektiv efterlevelse af høje kvalitetskrav indenfor registrering, rapportering, affaldsindsamling og genanvendelse, for mere end 2.700 virksomheder fra hele EU som er medlemmer af ERP.
Vi fastsætter vores priser ud fra de laveste bæredygtige omkostninger, der er nødvendige for at sikre, at alle tilbagetagningsordninger kan leveres uden at gå på kompromis med kvalitet eller efterlevelse af myndighedernes krav.
Vi løber aldrig en risiko. Vi udvælger omhyggeligt vores leverandører og har direkte styring med alle dagligdags aktiviteter. Vi afviser alle leverandører, som ikke kan garantere de højest mulige standarder.
Vi gennemfører regelmæssigt interne og eksterne kontroller for at vurdere risici og fremme løbende forbedring af processer og aktiviteter. Det omfatter systematiske kontroller af hele forsyningskæden
Det er vores mål at sikre, at alle tjenester gennemføres til tiden og i fuld overensstemmelse med alle juridiske og miljømæssige krav.

Certificeringer
ERP har følgende certificeringer:

Europa – SAS – kvalitetscertificeringer

 

Frankrig – kvalitetscertificeringer

 

 Italien – certificeringer vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

 

Norge – certificeringer vedr. kvalitet og miljø

 

Slovakiet – certificeringer vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

 

Spanien – kvalitetscertificeringer

 

Storbritannien – certificeringer vedr. kvalitet og miljø