Dansk - English
Facebook logo
Green Alley Award 2016: Seks iværksættere er indstillet til finalen.
Green Alley Award 2016: Seks iværksættere er indstillet til finalen.

Seks europæiske iværksættere er indstillet til Green Alley Award 2016. Finalen finder sted I Berlin den 27. oktober, 2016.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Seks europæiske iværksættere er indstillet til Green Alley Award 2016. Finalen finder sted I Berlin den 27. oktober, 2016.

Levende vægge, der giver ren luft i byerne / En restaurationsapp, der gør det muligt at se, om der er mad til overs på restaurationer / Belysning med bioorganismer / Holdbarhedssticker til fødevarer/ Bæredygtig take-away / Digital markedsplads for tiloversblevne byggematerialer

Berlin den 5. oktober, 2016. Finalisterne i Green Alley konkurrencen, som er Europas første etableringspris for iværksættere inden for cirkulær økonomi er nu offentliggjort. Ud af næsten 200 forretningsideer er seks teams blevet udvalgt til at dyste ved Green Alley Award finalen den 27. oktober 2016. De nominerede inkluderer iværksættere fra UK, Frankrig, Finland og Tyskland. Ved finalen i Berlin vil de nominerede få 5 minutter hver til at præsentere deres ideer foran en jury bestående af seks personer, som vil vælge den mest lovende iværksætter som vinder af Green Alley Award 2016.

“Vi har modtaget ansøgninger fra 52 lande, siger Jan Patrick Schulz”, CEO Green Alley Investment. “Dette tal beviser, at iværksættere fra hele Europa og endda længere væk, er begejstrerede for den cirkulære økonomi og satser på at udvikle forretningsmodeller, som kan bidrage til en forbedret udnyttelse af vore ressourcer. Det er spændende at se, hvor meget der sker på denne front, og hvorledes udfordringer identificeres og adresseres på fuldstændigt nye måder.”

Siden 2014 har Green Alley, som er et datterselskab i Landbell gruppen årligt belønnet ideer, som adresserer affald og ressourcehåndtering gennem Green Alley prisen sammen med flere andre partnere: Crowdfunding platformen Seedmatch, det London baserede Bethnal Green Ventures, og European Recycling Platform (ERP) Finland.

De følgende finalister vil præsentere deres ideer live i Berlin i oktober foran et internationalt publikum bestående af eksperter og iværksættere inden for cirkulær økonomi.

Tiffin Projektet (http://dastiffinprojekt.org/)

Når forbrugere bestiller take-away fra restauranter, modtager de sædvanligvis deres ret emballeret i plastik, pap eller aluminiumsfolie – eller i de fleste tilfælde en kombination af disse materialer. Den gennemsnitlige EU borger producerer 160 kg emballageaffald hvert år. Det Berlin baserede projekt Tiffin har til målsætning at sørge for en kraftig reduktion af dette tal. Ved at bruge Tiffins  lånesystem, kan tilsluttede restauranter tilbyde deres kunder take-way uden emballage mod at transportere det hjem til kunden i en rustfri stålboks, der kan genbruges.

Design by Sol (http://www.designbysol.co.uk/)

Er fødevarer som fisk og kød fortsat spiselige efter sidste udløbsdato, eller er de allerede fordærvede. Dette spørgsmål vil en forbruger ikke længere skulle stille sig selv takket været det UK baserede Design by sol og firmaets Bump Mark, som er et udløbsmærke for mad påsat gelatine. Ved hjælp af stickeren kan forbrugeren bestemme, hvor frisk den pågældende fødevare er ved en scanning: hvis stickeren begynder at bule op, skal forbrugeren afholde sig fra at spise det pågældende produkt. Det er Design by Sol’s hensigt at reducere spildet af fødevarer gennem at sikre, at spiselige fødevarer rent faktisk bliver fortæret i stedet for at indgå i tallet på 123 kg fødevarer, som hver EU borger smider ud hvert år.

Glowee (http://www.glowee.eu/)

Glowee er et projekt, som har den vision, at storbyens bygninger og lysskilte på sigt kan være badet i et blåt lys bestående af glødende mikroorganismer. Det franske iværksætterprojekt, Glowee ønsker at fremme brugen af en bioluminiscerende bakterie, som kan generere lys, enten selv eller gennem en symbiose. Ifølge Glowee projektet er det nødvendigt at indføre en model, der sikrer en alternativ belysningsmetode, idet behovet for energi er stadigt voksende, hvilket igen medfører et stigende udslip af skadelige stoffer i atmosfæren. Nitten procent af det globale elektricitetsbehov anvendes til gadebelysning og andre lyskilder. Baseret på naturens egne premisser præsenterer Glowee en teknologi, der kan nedbringe dette tal betragteligt.

Green City Solutions (http://greencitysolutions.de/)

CO2 forurening, partikler, nitrogen oxider – også Tysklands byer løber jævnligt risikoen for at overskride de foreskrevne grænser for luftforurening. De tyske iværksættere – Green City Solutions har en smart ide, et såkaldt City Tree, en installation som består af mos, og som er selvkørende ved hjælp af solceller, regnvand og IoT teknologi. Et enkelt City Tree eller bytræ kan erstatte 275 træer. Det absorberer årligt 100 kg CO2, hvorved der sikres ren luft samt et behageligt klima i storbyen.

ResQ Club (https://resq-club.com/)

Restauranter, som tilbyder et bredt udsnit af retter må påregne, at der bliver en del mad tilovers, når dagen er omme. Derfra er der ikke langt til decideret madspild, som på sigt fører til, at der bliver smidt 222 millioner tons mad væk hvert år i de industrialiserede lande. Finlands ResQ Club team viser, hvorledes rester kan få en ny chance samtidigt med, at de guider restauranter til at transformere potentielt spild til en ny ressource. Med iværksætter firmaet ResQ Clubs hjælp, kan kunder downloade en app til at købe mad, der er blevet til overs på restauranter i deres område til en lavere pris.

Restado (https://restado.de/)

Der er ikke noget alternativ til digitalisering, ikke engang på en byggeplads, mener Roland Berger. Entreprenørvirksomheder vil risikere at sætte deres konkurrencedygtighed over styr, hvis de ikke indfører digitale løsninger snart. Behovet for innovation er endda endnu mere presserende i lyset af, at produktiviteten i denne sektor, kun er vokset med fire procent i løbet af de sidste 10 år. Den tyske iværksættere Restado har anerkendt behovet for digitale løsninger i denne sektor og har søsat et initiativ. Når et hjem står færdigt eller er blevet renoveret af håndværkere, står forbrugeren tit over for et dilemma med hensyn til, hvad der skal ske med de tiloversblevne materialer. Det same gælder for aktører i branchen, når de modtaget byggematerialer baseret på forkerte bestillinger. Via den digitale platform Restado er det nu muligt at afsætte selv små mængder af byggematerialer til interesserede købere.

Om Green Alley Award:

Green Alley Award uddeles til iværksættere og entreprenører indenfor cirkulær økonomi en gang årligt. Prisen er organiseret af et netværk af partnere, som er aktive på den europæiske scene inden for cirkulær økonomi. Green Alley som er initiativtager og investor inden for cirkulær økonomi, har arbejdet med Seedmatch, som er en pioner inden for crowdfunding, siden 2014. Andre partnere inkluderer London Bethnal Green Ventures (iværksætter teknologi og sociale områder), samt European Recycling Platform (ERP) Finland, en kollektiv ordning til håndtering af elektronikskrot og batterier, som har førertrøjen i år.

Pressekontakt:
moc.o1521725912ce-rw1521725912d@yel1521725912lanee1521725912rg1521725912